Značkovací sprej Soppec Fluo Forest Zväčšiť

Značkovací sprej Soppec Fluo Forest

Soppec Fluo Forest fluorescenčný značkovací lesnícky sprej. Trvanlivosť je 6-12 mesiacov.

Viac detailov

4,17 € bez DPH
4,17 €

Stripe Cardpay
Stripe Cardpay

Detaily

Soppec Fluo Forest fluorescenčný značkovací lesnícky sprej. Trvanlivosť je 6-12 mesiacov.

Upozornenia na nebezpečenstvo: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.